Otomat Çelikler

Otomat Çelikler

OTOMAT ÇELİĞİ NEDİR ?
Otomat çelikleri, genellikle hızlı talaş alma işleminde talaşların kırık çıkmasıyla, talaşlı imalat maliyetleri düşük çeliklerdir. Taşıdıkları kolay işlenebilirlik özelliklerinden dolayı, bu çelikler çok milli veya revolver torna tezgahlarında yapılan boyuna ve alın tornalama, diş açma, matkapla delme, raybalama gibi talaş kaldırma işlemlerine en uygun çelikler olarak tanımlanırlar.

OTOMAT ÇELİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Otomat çelikleri uygulanan ısıl işlemlere göre;
- Isıl işlem uygulanmayanlar (yumuşak otomat çelikleri)
- Isıl işlem uygulananlar
- Islah işlemi uygulananlar
- Sementasyon işlemi uygulananlar
olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar.

OTOMAT ÇELİKLERİNE UYGULANAN İŞLEMLER
Talaş kaldırma gereği duyulmayan yüzeylerin hassas ölçü toleranslarında olması gerektiğinden, otomat çelikleri daha ziyade soğuk çekilmiş olarak kullanılır.
Bu arada, yaklaşık % 0.120 kükürt ve düşük karbon ihtiva eden ve yarı otomat çeliği olarak adlandırılan çelikler, iyi bir işlenebilirlik özelliğinin yanısıra, sıcak ve soğuk dövme uygulamasında başarıyla kullanışlmaktadır.
Bu arada son yıllarda muhtelif borular, yarı kaynar otomat çeliklerinin preslenmesi ve bihare ekstruzyonu ile üretilmeye başlanmıştır. Bu tür bir uygulama talaşlı imalat masraflarının azalmasını ve büyük oranda malzeme tasarrufunu da beraberinde getirmektedir.

OTOMAT ÇELİKLERİNİN KULLANIM ALANLARI
Otomat çelikleri, süratli ve seri üretim yapabilen torna ve otomat tezgahlarında,
- Tezhahın işleme hızına uygun yüksek kesici kalem ömrü,
- İş parçalarının kolay işlenmesini ve tezgahdaki rahat hareketini mümkün kılan iyi bir talaş kırılganlığı,
- Çok düşük kesme kuvvetleri gereği,
- İşlenen parçada iyi bir yüzey kalitesi,
- Dar ölçü toleransları
Kısacası "iyi işlenebilirlik" sağladıkalrından ,
- Otomotiv sanayi için değişik tür bağlantı elemanları,
- Makina ve teçhizat üreten endüstri kollaında ve inşaat sektöründe,
- Konstrüksiyon elemanları üretimind ,
- Hassas mekanik parçalar üreten endüstri kollarında (optik cihaz ve ölçü cihazları parçaları) kullanılmaktadır.

Otomat Çelikleri
Otomat Çelikleri
Otomat Çelikleri